Ledig stilling:

Rektor - Bjørnegård skole

Søknadsfrist: 20.09.2021

Rektor - Bjørnegård skole

Grunnskole administrasjon, Bærum kommune

Vi søker en rektor som har ambisjoner for skolens samfunnsoppdrag

Er du en ambisiøs og utviklingsorientert skoleleder som forstår kompleksiteten knyttet til utvikling av kvalitet i alle ledd? Vår nye rektor er opptatt av å få andre til å lykkes, og å involvere sine engasjerte medarbeidere i arbeidet.

Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig, systematisk og forskningsbasert utviklingsarbeid. Våre elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Elevene skal ha en relevant skolehverdag som motiverer og gir opplevelse av mestring i et trygt læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.

Vår kvalitetsplan Bedre læring har tre hovedområder: Vurdering for, som og av læring, livsmestring og dybdelæring. Les mer om bærumskolen: klikk her

Bjørnegård skole er en ungdomsskole med 320 elever og 42 ansatte. Skolen ligger sentralt ved Sandvika, og skolebygget er moderne. Ledergruppen består av rektor og to avdelingsledere. Skolen legger vekt på et åpent, inkluderende og trygt læringsmiljø der fellesskapet står sterkt. Bjørnegård skole har et høyt utdannet og utviklingsorientert personale, og et godt arbeidsmiljø. Les mer om Bjørnegård skole her: klikk her

Hos oss blir du del av et inkluderende rektorkollegium og et lokalt rektornettverk med god kollegastøtte. Det er kort vei til nærmeste leder, og du blir involvert i beslutninger.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 20.09.2021

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Sted: Slependen

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Detid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle skolens faglige fellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
 • Være en synlig leder som formulerer mål og forventninger for fremtidens skole, driver datadrevet resultatoppfølging og har god gjennomføringskraft
 • Bidra til en aktiv innovasjons- og delingskultur gjennom bred involvering i utviklingsprosesser
 • Drive systematisk og forskningsbasert kvalitetsarbeid i samarbeid med de ansatte
 • Lede en ledergruppe som mobiliserer de ansattes kompetanse til beste for elevenes læring
 • Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
 • Sørge for optimal ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og formell kompetanse for grunnskole
 • Skolelederutdanning vil bli vektlagt, gjerne mastergradsnivå
 • Skoleledererfaring fra ungdomstrinnet er ønskelig
 • God kunnskap om, og interesse for, mulighetene i bruken av teknologi og digitale læringsressurser i læringsarbeidet

Personlige egenskaper

 • Du er en visjonær, utviklingsorientert og beslutningsdyktig leder som evner å skape oppslutning om skolens oppdrag
 • Du har en lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering
 • Ditt arbeid preges av målrettet struktur
 • Du har god arbeidskapasitet, samtidig som du kan prioritere i en hektisk hverdag
 • Du arbeider strategisk med utgangspunkt i gode analyser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse

Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før du begynner

Arbeidssted: Bjørnegård skole, Nedre Åsvei 1, 1341 Slependen

Kontaktinformasjon
Susanne Kaaløy, seksjonsleder, mobil 997 13 521

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 20. september 2021

Powered by Labrador CMS