Ledig stilling:

Virksomhetsleder / rektor ved Begby barne- og ungdomsskole

Søknadsfrist: 01.02.2021

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder / rektor ved Begby barne- og ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Begby skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.04.2021.

Begby barne- og ungdomsskole ligger like øst for sentrum av Fredrikstad, i et lokalsamfunn i vekst. Skolen har beliggenhet i naturskjønne omgivelser som gir gode muligheter for aktive og utforskende skoleaktiviteter.

Begby skole har ca 450 elever fordelt på 1.-10.trinn, og ca 55 ansatte i skole og SFO.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 01.02.2021

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Fredrikstad

Stillingstittel: Virksomhetsleder / Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Skolens visjon er:
Begby - en inkluderende kunnskapsskole med fokus på kreativitet, samarbeid og ansvar.

Elevmedvirkning har vært skolens prioriterte utviklingsområde over lang tid med spesiell oppmerksomhet på hvordan vi kan utvikle elevenes muligheter til å være aktive aktører i sin egen og andres læringsprosess. Klasseledelse, tilpasset opplæring er også viktige utviklingsområder for skolen ved siden av arbeidet med fagfornyelsen og implementering av LK20. Arbeidet med fagfornyelsen og annet utviklingsarbeid skjer i samarbeid med øvrige skoler i Østsiden-nettverket, og støttes gjennom ledersamlinger og temasamlinger arrangert av skoleetaten. Hele personalet er involvert og engasjert i utviklingsprosesser.

Skolen har spesialrom for IKT, realfag, kunst og håndverk, mat og helse, samt skolebibliotek. Alle klasserom er utstyrt med elektroniske tavler.

Skolens ledelse består av rektor, to undervisningsinspektører og SFO-leder, alle i 100% stillinger

Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Mer informasjon om Begby barne- og ungdomsskole finnes på www.fredrikstad.kommune.no

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi kan tilby:

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet.
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid.
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet imiljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonalemål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barne- og ungdomsskole.

Lønnopplysninger
Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 802.500 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Kontakt
Virksomhetsleder, Kristin Sørlie Pedersen, e-pots: krpede@fredrikstad.kommune.no, mobil 917 65 145
Etatsjef skole, Marit Mundahl, e-post: mamund@fredrikstad.kommune.no,
mobil 917 21 160

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 01. februar 2021