Ledig stilling:

Rektor Kirkelund skole

Søknadsfrist: 06.10.2021

Rektorstilling Kirkelund skole

Om stillingen:
Stillingen som rektor på Kirkelund skole er ledig fra 01.01.2022:
Nåværende leder går av med pensjon.
Vi søker etter en tydelig og motiverende leder som vil få en sentral rolle i utviklingen av Kirkelund skole og “Skiptvetskolen”.
Søknadsfrist 30. September

Kirkelund skole er en skole for 5-10. trinn, med ca 315 elever. Skolen har vore gjennom en lang byggeprosess, og fått nye uteområder og en helt ny avdeling for 5-7. trinn.
Arbeid med renovering av gymsal og svømmehall starter om kort tid.
Skolen ligger sentralt i sentrum i Skiptvet i tettstedet Meieribyen. Skiptvet kommune ligger midt i tidligere Østfold, er en kommune i stor utvikling med satsing på bo- og næringsattraktivitet.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

SSøknadsfrist: 06.10. 2021

Arbeidsgiver: Skiptvet kommune

Sted: Sentrum i Skiptvet, i tettstedet Meieribyen

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Detid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Organisering av Oppvekst
Rektorstillingen er underlagt virksomhetsleder oppvekst og sammen med rektor på Vestgård skole (1-4), lederne i barnehage, helsestasjon, barnevern, ungdomsklubb og koordinator for personer med nedsatt funksjonsevne, utgjør dere lederteamet oppvekst.
Gjennom faste møter, dialog og utviklingsprosesser, bygger vi et tverrfaglig samarbeid og sikrer god lederstøtte.

Helhetlig oppvekstmiljø i Skiptvet
Skiptvet kommune har akkurat startet et stort lokalt utviklingsprosjekt – «Helhetlig oppvekstmiljø i Skiptvet». Vi samarbeider tett med Læringsmiljøsenteret(UiS) og høgskolen i Østfold under paraplyen «Lokal kompetanseutvikling». Rektor på Kirkelund skole vil ha en sentral lederrolle i denne satsinga.
Målet er:
-Alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
-Alle ansatte i oppvekst skal ha god forståelse for hva dette innebærer, og ha et ønske om å jobbe i et sterkt felles profesjonsfellesskap med utgangspunkt i felles verdier.

For å få dette til må vi arbeide sammen og involvere barn, elever, foresatte, ansatte og ledere i lag og organisasjoner i bygda!

Rådmannen har også startet et organisasjonsutviklingsarbeid i hele kommunen.
Du må derfor regne med å være med på prosesser knyttet også til dette og kanskje få flere spennende oppgaver.
Arbeidsoppgaver:
Daglig ledelse av skolen med fullt personal og- økonomiansvar
Lede skolens pedagogiske utviklingsarbeid inkl. de ansattes kompetanseutvikling.
Sørge for et godt læringsmiljø for elevene og et godt arbeidsmiljø for de ansatte
Sørge for å involvere foresatte og elever i skolens arbeid og utvikling
Lede skolen i tråd med de rammer som er gitt lokalt og i tråd med nasjonale lover, forskrifter og avtaler.
Etablere og utvikle et godt samarbeid med Vestgård skole og de videregående skolene.
Delta og bidra i ledergruppa i oppvekst

Personlige egenskaper
Som rektor er det viktig at du:

 • Har god kunnskap og erfaring med fagfornyelsen og gode digitale ferdigheter
 • Er utviklingsorientert, strukturert og stor arbeidskapasitet
 • Har relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner
 • Har kompetanse fra endringsprosesser.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning med erfaring som lærer i grunnskolen.
 • Har erfaring innen skoleledelse.
 • Har rektorutdanning eller annen utdanning i ledelse.
 • Erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra endrings- og relasjonsledelse
  Du er vant til å stå i stormen og har relasjonelt mot!

Vi tilbyr

 • En utfordrende skolelederjobb med gode utviklingsmuligheter i en skole som er i en spennendeutvikling, både innholdsmessig og organisatorisk, og i organisasjonen oppvekst generelt.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale
 • Et tettsted med korte avstander til by og natur

Generelt:

 • Før tiltredelse må gyldig politiattest jfr.§ 10-9 i opplæringsloven fremlegges
 • Prøvetid er 6 mnd.
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden.
 • Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp i den offentlige søkerlista, jfr Offentlighetsloven §25.

Arbeidssted: Kirkelund skole
Adresse: Storeveien 28, 1816 Skiptvet
Tiltredelse: 03.01.2022

Kontaktperson:
Johan Søfteland
Mobil: +47 915 49 365

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 06. oktober 2021

Arbeidsgiver: Skiptvet kommune Oppvekst

Skiptvet kommune ligger sentralt i Østfold mellom E6 og E18 med Meieribyen som kommunesenter. Det er nærhet til natur, men samtidig kort vei til det urbane liv. Avstand til nærmeste by, Askim er 13 km, til Oslo er det 65 km og til Sarpsborg 30 km. Kommunen harca. 3800 innbyggere. Vi ønsker at kommunen skal være et godt sted å bo i alle livets faser. Full barnehagedekning, god skole, inkluderende lokalsamfunn, god og nok hjelp når det er nødvendig og rikt kulturliv. Det å fornye og endre, men samtidig bevare, er for Skiptvet en viktig utfordring. Kommunens administrasjon og tjenester er organisert i en sentraladministrasjon og 4 virksomheter

Powered by Labrador CMS