Ledig stilling:

Seksjonsleder dokumentasjon og IKT

Søknadsfrist: 13.10.2021

Seksjonsleder dokumentasjon og IKT

Utdanningsforbundet

Er du en leder som kan sørge for at Utdanningsforbundet har gode og framtidsrettede digitale totalløsninger - fra arbeidsplassnivå til sentralt sekretariat? Ønsker du å være en pådriver for gode og koordinerte digitaliseringsprosesser i Norges nest største fagforening? Vil du være en sentral rådgiver for Utdanningsforbundets ledelse i valg knyttet til strategi og utvikling av IKT-løsninger? Synes du det er spennende å lede medarbeidere med stor kompetanse og høy faglig integritet?

Kort sagt: Er du den vi bør tilsette som seksjonsleder for dokumentasjon og IKT i Utdanningsforbundets sentrale sekretariat?

Seksjonen har 13 medarbeidere og et overordnet ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av datasystemer og nettløsninger i forbundet. Dette innebærer å sikre oppetid og tilgjengelighet til applikasjoner og infrastruktur i plattformen, i tett samarbeid med vår driftspartner Intility. Samtidig spiller seksjonen en sentral rolle i arbeidet med å implementere ny teknologi og digitalisere manuelle prosesser.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 13.10.2021

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Sted: Oslo

Stillingstittel: Seksjonsleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle seksjonen
 • Sikre at forbundet har riktig kompetanse innen fagområdene dokumentasjon og IKT
 • Ha personalansvaret for seksjonens ansatte
 • Legge til rette for gode utviklingsprosesser innenfor seksjonens arbeidsområder
 • Sørge for at forbundets ulike organisasjons­ledd har gode og framtidsrettede digitale total­løsninger
 • Sikre god og sikker forvaltning og drift av forbundets samlede IKT-løsninger
 • Sørge for at forbundets IKT-løsninger tilfredsstiller krav i lov- og regelverk, herunder krav til informasjonssikkerhet
 • Legge til rette for god samhandling med andre seksjoner og avdelinger
 • Legge til rette for god samhandling med leverandører og øvrige samarbeidspartnere
 • Ha budsjettansvar

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med komplekse IKT-systemer
 • Erfaring fra ledelse av digitale utviklings­prosesser
 • Organisasjonserfaring, gjerne fra fagfore­ninger eller andre medlemsorganisasjoner, er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med informasjonssikkerhet er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Genuint opptatt av saksområdet
 • Analytisk og strategisk
 • God rolleforståelse
 • Evne til å motivere, veilede og utvikle medarbeidere med høy faglig integritet
 • God relasjonsbygger
 • Smidig og løsningsorientert, men også beslutningsdyktig og med god gjennom­førings­kraft når det er nødvendig
 • Evne til å stå i krysspresset mellom ulike hensyn og til å takle en hektisk arbeidshverdag

Vi tilbyr

 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med faglige og sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom og tid til trening i arbeidstiden.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om lederutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder.
 • Egen tariffavtale og goder: Som ansatt i Utdanningsforbundet får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, svært gode pensjons- og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning og ekstra fri i jul og påske.
 • Vi er en IA-bedrift som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet.

Arbeidssted
Hausmanns gate 17, 0182 Oslo

Kontaktinformasjon
Lars Erik Wærstad, sekretariatssjef , mobil 950 59 992

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 13. oktober 2021

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 180 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne får et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.

Powered by Labrador CMS