Ledig stilling:

Seniorrådgiver ved RKBU Vest, NORCE Helse

Søknadsfrist: 26.05.2020

Fast 100% stilling som seniorrådgiver ved RKBU Vest, NORCE Helse

Seniorrådgiver ved RKBU Vest

Om NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse,

klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.


Om RKBU Vest

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid - viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er et senter i helseavdelingen i NORCE. Senteret er inndelt i tre faggrupper som driver praksisnær og praksisrelevant forskning, undervisning, formidling og tjenestestøtte – rettet mot og i samarbeid med kommunehelsetjenester, skoler, barnehager, barne- og familievern og spesialisthelsetjenester.


Om stillingen

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er det ledig en fast 100% stilling som Seniorrådgiver.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 26.05.2020

Arbeidsgiver: Norce
Sted: Bergen

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Hetid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingen vil være knyttet til forskningsgruppen Psykisk helse i skole og barnehage.

Hovedområdet for stillingen vil være innen systemarbeid med mobbing blant barn og unge i skolen, i barnehagen og i fritidsmiljøer. Stillingen vil innebære undervisning, opplæring og implementeringsarbeid i samarbeid med andre ansatte ved RKBU Vest samt med ansatte og ledelse i barnehage, skole og fritidssektoren.

Stillingen vil også innebære arbeid med forskningsbaserte programmer mot mobbing og annen antisosial atferd, og formidling av forskningsbasert kunnskap på dette og beslektede områder. Stillingen vil bli tillagt utviklingsoppgaver inn mot metodisk materiell og systemarbeid innen tjenesteområdene.

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd med tilhørende System for kvalitetssikring for Olweusprogrammet står sentralt.

Det må påregnes noe reisevirksomhet samt en del administrative oppgaver.

Til stillingen ligger det også forventninger om å bidra til søknad og rapporteringsarbeid i tråd med tildelingsbrev fra direktorater samt bidra til intern møte- og evalueringsvirksomhet i tråd med retningslinjer i og strategiplaner for NORCE AS og RKBU Vest.

Søkere

Vi søker etter en utadvendt person med gode samarbeidsevner som er nysgjerrig på og interessert i kunnskap og forskningsbasert praksis generelt og systemarbeid mot mobbing spesielt.

Søker må ha god kjennskap til oppdatert pedagogisk praksis i skole og barnehage, samt være oppdatert på de nye læreplanene og det gjeldende lovverket for det psykososiale skolemiljøet. Det er i tillegg ønskelig at søker har erfaring med formidling og læringsarbeid for voksne samt inneha gode formidlingsevner og digitale ferdigheter.


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • Erfaring med undervisning, veiledning og/eller formidling vektlegges. Pedagogisk kompetanse er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk eller et annet skandinavisk språk.


  Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å formidle fagstoff på en klar og engasjerende måte
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Gode ferdigheter og kunnskaper innen PC-verktøy
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.


  Vi kan tilby

 • Et inkluderende og engasjert arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
  Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Arbeidssted vil være i NORCE Helse sine lokaler i Nygårdsgaten 112-114, nær Bybanen og Bergen sentrum.


  Utfyllende opplysninger om stillingen

  Utfyllende opplysninger om stillingen kan man få ved å henvende seg til lokal prosjektleder ved RKBU Vest, Anne Marita Milde, [email protected]
  telefon: 93232728 eller faggruppeleder Bjørn Brunborg, [email protected] telefon: 41652364

  Søknaden skal vedlegges bekreftede vitnemål og attester.

  Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

  Søknadsfrist: 26. mai 2020.