Ledig stilling:

Undervisningsstillinger i skolene -
Sør-Varanger kommune

Søknadsfrist: 26. mai 2019

Om stillingene

Sør-Varanger kommune har ledige undervisningsstillinger ved våre barne- og ungdomsskoler for skoleåret 2019/2020.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 26.05.2019

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Sør-Varanger

Stillingstittel: Undervisningsstillinger

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Hesseng flerbrukssenter

Trygghet- Tilhørighet- trivsel
Hesseng Flerbrukssenter ligger på Hesseng og har ca 150 elever på 1.-7. trinn. Skolen har 20 pedagoger.Hesseng Flerbrukssenter ligger godt plassert for allsidige læringsaktiviteter utendørs året rundt. Vi har stort fokus på utviklingsarbeid og gode resultater på trivselsundersøkelser.Hesseng Flerbrukssenter er en godt innarbeidet skole med gode rutiner og stadig utvikling mot trivsel, trygghet og tilhørighet.

Skolen har ledig 50% undervisningsstilling som samisklærer.

Arbeidsoppgaver:
• Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
• Skole-hjem samarbeid.
• Elevoppfølging.
• Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Undervisningsstilling vikariat, inntil 2 stillinger

Arbeidsoppgaver;
• Undervisning med tilhørende for- og etterarbeid.
• Kontaktlæreransvar om nødvendig. ?
• Skole-hjem samarbeid.
• Elevoppfølging.
• Aktivt bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov og gjeldende kompetansekrav. Skikkethet for stillingene og personlig egnethet tillegges stor vekt.

————————————————————

Sandnes og Bjørnevatn skole

Sandnes/ Bjørnevatn skole er en ny 1.-10 skole som forventes ferdigstilt 05.08.19. Skolen har 2 paralleller pr trinn og ca. 350 elever totalt.Skolens visjon "sammen skaper vi fremtiden" danner grunnlaget for alle satsingsområder. Vi skal utvikle et sterkt profesjonelt læringsfellesskap, dette gjør vi i samarbeid med høgskolen i Innlandet, SEPU. Den profesjonelle yrkesutøveren på skolen danner grunnlaget for gode faglige resultater for den enkelte elev.

Ved Sandnes/Bjørnevatn skole vil det bli ledig 100% undervisningsstillinger for skoleåret 2019/2020. Det er per i dag ikke avklart antall ledige stillinger. Ved midlertidig tilsetting vil ansettelsen være i tidsrommet fra 01.08.19 til og med 31.07.2020.

Vi søker allmennlærere med faglig fordypning i norsk på ungdomstrinnet og erfaring med undervisning på småtrinnet.

Sandnes/ Bjørnevatn skole søker allmennlærer med undervisningskompetanse i norsk for ungdomstrinn.

Ved midlertidig tilsetting vil dato være fra og med 01.08.2019 til og med 31.07.2020.

————————————————————-

Kirkenes barneskole

Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca 300 elever på 1. - 7.trinn. Skolen har også helårs SFO med ca 130 barn. Barneskolen har i dag 35 undervisningsstillinger. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nærtilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolen er i nytt bygg fra desember 2011. Skolen er organisert i team og trinn med gode undervisningsareal og infrastruktur.

Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. Skolen har deltatt i nasjonale satsinger som "Vurdering for læring", "Veilederkorpset" og "Læringsmiljøprosjektet". I tillegg har skolen vært en del av kommunens satsing innen prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Gjennom prosjektene har skolen utviklet kultur for kompetanse for utviklingsarbeid og deling av kompetanse innad på skolen.

Per i dag fokuserer skolen på gjennomgående planer for 1.- 7.trinn innen leseopplæring, tilpasset opplæring, klasseledelse, samt deltar i kommunens program for etter og videreutdanning.

Undervisningspersonalet jobber i team, og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Kirkenes barneskole har inntil to stillinger ledig fra 01.08.19. Begge stillinger er vikariater.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
• Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring
• Undervisning i klasse og mindre grupper

Kvalifikasjoner for stillingene:
• Grunnskolelærer 1. - 7.trinn eller tilsvarende
• Erfaring fra arbeid med barn i grunnskolen
• Erfaring fra arbeid knyttet til atferd
• Vektlegger begynneropplæring, nasjonale krav innen norsk, engelsk, matematikk og samisk
• Spesialpedagogikk
• Finsk
• Undervisningskompetanse i samisk for stillingen som samisklærer

Kontaktlærererfaring og god relasjonskompetanse.Kunnskap om klasseledelse og det å kunne påta seg en kontaktlærerfuksjon.Kunnskap om pedagogisk utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert.

————————————————-

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Personlige egenskaper

  • God klasseledelse, formidlingsevne og samarbeidsevne
  • Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever
  • Skape godt undervisnings- og læringsmiljø
  • God relasjon til barn og ungdom
  • Organisert og disiplinert
  • Endringsevne og-vilje
  • Bidra til et god arbeidsmiljø
  • Evne til å skape gode relasjoner og å arbeide i team

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Spørsmål om stilling

Rektor
Merete Lindberg Moberget
E-post: [email protected]
Mobil: 94031103
Arbeid: 78971941

Virksomhetsleder/Rektor
Frode Buarø
E-post: [email protected]
Mobil: 95904806
Arbeid: 78970560

Enhetsleder Kirkenes barneskole
Ane-Marie Hjelm Solli
E-post: [email protected]
Mobil: 95826091

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Klikk her for å gå videre til kommunens elektronisk søknadsskjema.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 26. mai 2019

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn.

Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud.

Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.