Ledig stilling:

Undervisningsstillinger

Søknadsfrist: 15. september

Kort om stillingen

Skolen lyser ut inntil 3 lærerstillinger, to faste og et vikariat, for skoleåret 2019-2020.

Vi søker:

Allmennlærere med fordypning i norsk, engelsk og realfag.


Kirkenes ungdomsskole

Kirkenes ungdomsskole: Likeverd - Respekt - Utvikling

Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 210 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. Skolen stod ferdig i desember 2011 og er samlokalisert med barneskole og kulturskole. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall og idrettsanlegg og aktivitetspark. Skolen er organisert rundt trinn og har meget gode undervisningsarealer og infrastruktur. Ungdomsskolen har også en egen spesialpedagogisk avdeling med god faglig kompetanse.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15. september 2019

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Kirkenes

Stillingstittel: Lærerstillinger
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: 2 faste og 1 vikariat

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i utviklingsprosjektene "Vurdering for læring", "Ny Giv", "Veilederkorpset", "Bedre læringsmiljø" og "Ungdomstrinn i utvikling". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, vurderingskompetanse og godt læringsmiljø. Skolen har utarbeidet en ny strategi for skolen, hvor en har utarbeidet nye verdier og satt nye mål for neste periode. Skolen samarbeider tett med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet, hvor en analyserer egen skole i utviklingsarbeidet. Vårt store fokus er å utvikle organisasjonen til en lærende organisasjon.Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.


Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Formell lærerutdanning
 • Yrkeserfaring
 • Personlig egnethet,
 • God klasseledelse
 • God formidlingsevne
 • God samarbeidsevne
 • Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever
 • Skape godt undervisnings- og læringsmiljø
 • Organisert og disiplinert
 • Endringsevne og -vilje
 • Utviklingsorientert
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vise ansvarlig opptreden
 • Relasjonskompetanse

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.


Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.


Spørsmål om stilling

Enhetsleder/Rektor Espen Bruer, e-post: [email protected] ,
mobil: 90109509 , arbeid: 78971705


Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 15. september 2019