Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Lærerjobb.no er stillingsportalen for utdanningssektoren og leveres og driftes av bladet Utdanning og nettstedet Utdanningsnytt.no som utgis av Utdanningsforbundet. Lærerjobb.no benytter Madgex (MediaOnline) som tredjeparts leverandør.

Utdanning har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom Lærerjobb.no, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av Lærerjobb.no ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller gjøre tilgjengelig materiale av hvilken som helst art på Lærerjobb.no uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Utdanning.

Dersom linkingen til materiale på Lærerjobb.no inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rettighet til linking at det inngås en skriftlig avtale med Utdanning som tillater slik bruk.

Utdanning forbeholder seg retten til uten forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på lærerjobb.no tilbake uten nærmere begrunnelse.

 "Utdanning", "utdanningsnytt.no", "Laererjobb.no" og "Lærerjobb.no" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Utdanning. Dette omfatter også logoer som Utdanning har innarbeidet eller registrert.

Utdanning tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på Lærerjobb.no.

Utdanning har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av lærerjobb.no påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til lærerjobb.no. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Utdanning er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Lærerjobb.no inneholder linker til informasjon og materiale på andre nettsteder. Utdanning har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.